Kakovostno in vrhunsko vino ZGP / Štajerska Slovenija / Šmarje-Virštanj

Projekt delno financira EU in Evropski kmetijski sklad za razvoj podezelja: Evropa investira v podezelje.

Turistična karta

Image Map
 1. Šmarje pri Jelšah
  • Kalvarija
  • Paviljon kaktej
  • Sladka gora
  • Svete gore
 2. Rogaška Slatina
  • Orglarstvo Škrabl
  • Juneževa domačija
  • Medical center Rogaška
  • Zdraviliški park Rogaška
  • Kristalna dvorana Grand hotela Rogaška
  • Pivnica Donata
  • Steklarna Rogaška
  • Kostrivnica - zbirka čebelarstva
 3. Rogatec
  • Pragozd na Donački gori
  • Dvorec Strmol
  • Muzej na prostem Rogatec
 4. Podčetrtek
  • Muzej kmečke opreme Podčetrtek
  • Terme Olimia
  • Olimski samostan
 5. Kozje
  • Popotovanje med prangerji
  • Kozjanski park
  • Pilštanj

Orglarstvo Škrabl

Umetniki v Orglastvu Škrabl ohranjajo rokodelsko tradicijo izdelave najstarejšega poznanega glasbila s tipkami. Vsake njhihove orgle so unikat, ki s svojo harmonijo dopolnjuje sakralne prostore in marsikomu naježi kožo.


Juneževa domačija

V Juneževi domačiji ne zamudite ogleda stare kmečke hiše s črno kuhinjo in izvirno opremo.


Popotovanje med prangerji

Te srednjeveške kamnite gmote so nekdaj služile za kazen prestopnikov, ki so na očeh množice brez vode in hrane prebili noč in dan, mimoidoči pa so jih lahko zbadali in žalili, kolikor jih je bila volja.  Ohranjeni so šmarski, pilštanjski, podsredški in lemberški prangerji.


Pragozd na Donački gori

Donačka gora je izjemna po svoji strmi stožčasti obliki in legi ob vzhodni meji alpskega sveta. Znana je po čudovitem razgledu, ki se odpira na vse strani: v Haloze, na Dravsko in Ptujsko polje, v Hrvaško Zagorje in Posotelje.

Zahodno od nje je več kot 200m nižji in podoben greben Ženčaj (616 m), na vzhodu pa skoraj 150 m nižji in bolj kopast Resenik (735 m). Kadar govorimo o Donački gori, imamo tako v mislih tri visoke hribe, ki so zaradi velikih višinskih razlik videti kot prave gore.

Posebnost Donačke gore je izredna pestrost rastlinstva. Ker se podolgovata Donačka gora razteza od vzhoda proti zahodu, je razdeljena na toplejši, prisojni, južni del in hladnejši, osojni, severni del. Tako na severni strani prevladujejo hladnoljubne alpske rastline, ki potrebujejo manj toplote ali več vlage, na primer praprot jelenov jezik, smreka, kresničevje, alpski nagnoj in številne druge rastline. Na južni strani pa dobro uspevajo toploljubne rastline, na primer pravi kostanj in hrast cer. Značilna je višinska pasovitost rastlinstva.

Posebna znamenitost Donačke gore je 27 ha velik naravni rezervat, ki je kot pragozd zavarovan od leta 1965. V Sloveniji so le trije bukovi gozdovi s pragozdnim značajem. Po njegovem zahodnem delu vodi urejena planinska pot od planinskega doma na greben gore. Donačka gora slavi tudi po rastlinskih posebnostih, ki jih drugje ni. Na skalnih stenah in policah prisojne strani gore je v Sloveniji edino nahajališče juvanovega netreska.


Dvorec Strmol

Dvorec se je razvil iz srednjeveškega stolpa, ki so ga 1436 Celjski Grofje podelili Jakobu Strmolskemu iz Cerkelj na Gorenjskem,  in je skozi stoletja menjaval številne lastnike. Stolp je zametek graščine in je v jedru današnjega gradu še ohranjen. Dvorec s parkom in pristavo je razglašen za kulturni spomenik. Leta 2003 je dobil novo privlačno podobo in zanimive programske vsebine.


Muzej kmečke opreme Podčetrtek

Etnološka zbirka predstavlja življenje na deželi v preteklosti in prikazuje pripomočke, ki jih je uporabljal preprost in skromen kmečki človek. Zbirko bogati preko 4000 eksponatov, med katerimi so nekateri izjemne starosti in so prave mojstrovine. Muzejska zbirka spada med najstarejše v tem delu Slovenije. Ogled je možen po predhodni najavi.


Terme Olimia

Legende pravijo, da so v bližino Podčetrtka vodni vrelci že pred štiri stoletji privabljali obiskovalce. Od prvega lesenega bazena do danes so Terme Olimia povsem spremenile svojo podobo, a bistvo je ostalo - termalna voda s svojimi blagodejnimi lastnostmi.

Kopanje v prijetno topli vodi bazenov Term Olimia dobro vpliva na vsakogar. Ob bogati vodi je tudi zrak bogatejši in ga vdihavamo bolj sproščeno. Zmerno sončenje krepi telo. Na soncu pa postanemo boljše volje.


Medical center Rogaška

Center za preprečevanje, zdravljenje in rehabilitacijo gastroloških in presnovnih bolezni


Zdraviliški park Rogaška

Zdraviliški kompleks in park sta takšno obliko, ki je ohranjena še danes, začela dobivati po letu 1803, ko so zemljišča odkupili in upravno prevzeli štajerski deželni stanovi pod vodstvom grofa Ferdinanda Attemsa. Z zgrajenim Zdraviliškim domom, danes Grand hotel Rogaška, hoteloma Styria in Strossmayer ter Paviljonom Tempel je Rogaška Slatina dobila klasicistično podobo. Okoli leta 1900 so bile zgrajene stavbe v secesijskem slogu (Ljubljanski dom, hotel Soča),  zadnji hoteli (Grand hotel Sava in Grand hotel Donat) in stavba Terapija pa v modernističnem.

Zdraviliški park in promenada, ki se združita v evropski ploščadi, predstavljata jedro, okoli katerega so razvrščeni hoteli, apartmaji, bazeni, pivnica in drugi objekti. Poleg naravne zelene odeje, ki obdaja zdraviliški center, zdraviliški park in promenada z urejenimi drevoredi, zelenicami, cvetličnimi gredami in rezanimi grmovnicami pripomoreta k prijetnejšemu počutju. V paviljonu Tempel, sredi parka, poleti potekajo promenadni koncerti.


Kristalna dvorana Grand hotela Rogaška

Osrednja zdraviliška dvorana je prizorišče plesnih in koncertnih prireditev, tudi tradicionalnega Aninega plesa s skoraj 200-letno tradicijo. Na stenah dvorane so štiri oljne slike A. Schötterja. 1.slika:  Ban Peter Zrinjski na vrelcu okoli leta 1640, 2. slika: deželni glavar, grof Ferdinand Attems, si leta 1825 ogleduje načrte izgradnje Zdravilišča, 3. slika: nadvojvoda Janez ob prihodu v Zdravilišče leta 1836, 4. slika: cesar Franc Jožef I. na obisku v Zdravilišču leta 1883.


Pivnica Donata

Naravna mineralna voda Donat Mg je stara okoli 8000 let in je dokazano zdravilna. Izvirsko vodo v globini (med 280 in 600 metri pod zemljo) bogatijo minerali iz raztapljajočih se kamnin (magnezij, kalcij, sulfati, hidrogenkarbonati) in drugi elementi (CO2).

En liter Donata Mg vsebuje kar 1040 miligramov magnezija. Zaradi magnezija in drugih rudninskih snovi ima Donat Mg zdravilno moč, ki lajša ali preprečuje številne bolezni in varuje naše zdravje. Zato ga medicina že več stoletij uspešno uporablja za lajšanje zdravstvenih težav. Je z magnezijem najbogatejša mineralna voda na svetu, ki se uporablja za zdravilne namene.

Pitje naravne mineralne vode Donat Mg poteka v znameniti stekleni Pivnici mineralnih vod v osrčju Rogaške Slatine. Pitna kura je ritual, ki ga obiskovalci ponovijo vsaj trikrat dnevno, vedno dvajset minut do pol ure pred zaužitjem hrane.


Steklarna Rogaška

Steklarna Rogaška d.d. je eden izmed vodilnih proizvajalcev kristalnih izdelkov na svetu, ki neguje in nadaljuje tradicijo  starih steklarskih veščin ročnega izdelovanja, saj ne želijo, da bi ta poklic in dejavnost izumrla. S tem ohranjajo skoraj 350-letno umetnost izdelave kristalnih izdelkov na Slovenskem. Ohranjajo izdelke, ki mnogokrat nastopajo kot glasniki slovenske kulture, znanja in izvirnosti idej. Zavedajo se moči lepote, ki jo ima kristal, zato ga namenjajo ljudem, ki cenijo plemenitost duha, znanje, kulturo in umetnost.


Kalvarija

Kalvarija s cerkvijo sv. Roka velja za eno od sedmih čudes Slovenije. Z znamenito romarsko cerkvijo sv. Roka je eden naših vrhunskih baročnih umetnostnih spomenikov, velja za najobsežnejši kompleks v Sloveniji in bolj kot kateri koli drugi se približuje ljudskemu čustvovanju ter doživljanju poti trpljenja.

14 kapel križevega pota, opremljenih z bogatim baročnim dekorjem, je razporejenih ob cikcakasti poti proti romarski cerkvi sv. Roka. Romarja, popotnika ali turista pot med kapelicami vodi tako, da vedno vidi le svoj naslednji cilj, druga ureditev pa je razporejena zato, da oblikuje le nekakšno kuliso, prav podobno gledališču. Kalvarija je bila zgrajena med leti 1743-1753, postaviti jo je dal tedanji župnik v Šmarju dr. Matej Vrečar.


Paviljon kaktej

Paviljon kaktej v Rogaški Slatini velja za eno najbogatejših zbirk v Evropi, saj je v njej kar 1600 različnih vrst kaktusov in drugih sončnic. Posebnosti je veliko, od najmanjšega do največjega kaktusa ter najbolj bodičastega in  najbolj občudovanega.


Kostrivnica - zbirka čebelarstva

Neokrnjena narava tukaj ponuja idealno čebeljo pašo, zato je med tega območja prvovrsten in zdravilen. Od cvetice do medu - kako smo čebelji strd pridobivali nekdaj in danes – vse to in še kaj boste izvedeli ob brenčanju čebel. Vas Kostrivnica pa redko kdo pozna po zdravilnih mineralnih vodah, ki so jih poznali že v keltskih časih. Poskusite slatino iz Kraljevega vrelca in se pomladite - voda naj bi namreč ob prebavi blagodejno vplivala tudi na kožo.


Muzej na prostem Rogatec

V največjem tovrstnem muzeju na Slovenskem poskrbijo, da z etnografskimi prikazi domačih obrti ohranjajo slog življenja slovenskega kmeta iz 19. in prve polovice 20. stoletja. Muzej obiskovalcem omogoča, da se v programu “Žulike moje babice” preizkusijo tudi v aktivnih delavnicah domačih obrti in opravil: spečejo svoj hlebček kruha - žuliko, pletejo kitice iz ličja, izdelajo preprost instrument ali se naučijo osnovnih korakov že pozabljenega ljudskega plesa.


Olimski samostan

Prvotni grad Olimje so s pečatom umetnosti in zeliščarstva zaznamovali menihi, najprej pavlinci, danes bratje minoriti. Olimski samostan je bolj kot po svoji redovni funkciji poznan po stari lekarni. Na vrtovih minoriti še vedno gojijo zdravilna zelišča in iz njih po starih receptih pripravljajo zeliščne pripravke. Tudi čokolado bi marsikdo označil za zdravilo, posebej domače olimske sladkosti iz naravnega kakavovca, ki se na ogled in pokušino ponujajo le malo stran od samostana.


Kozjanski park

Kozjanski regijski park je bil ustanovljen leta 1981 s posebnim zakonom kot Spominski park Trebče. Od leta 1996 pa nosi ime Kozjanski park. Površina danes meri 19.600 ha in sega v naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Brežice in Krško.

Pokrajini dajeta življenje reki Sotla in Bistrica.

Leži na vzhodu Slovenije, kjer sobiva hribovit, gričevnat in ravninski svet. Na zavarovanem območju regijskega parka živi okrog deset tisoč prebivalcev. Raznolikost in prepletanje treh naravnih in kulturnih pokrajinskih vzorcev, to je predalpskega gozdnatega sveta, terciarnega gričevja in ravninskega Obsotelja, parku daje posebno razpoznavnost. Značilna kulturna krajina prepletena s številnimi cerkvami, kapelicami, gradovi, hišami in gospodarskimi objekti skriva tudi značilnosti, tipiko, posebnosti in izjemnosti iz sveta nežive in žive narave.


Pilštanj

Odpravite se med griče v rojstno mesto Svete Eme -  na Pilštanj, ki ga še do danes ni preoblikovala industrializacija, ampak je obstal vrh strmega klanca edinstven kot nekdaj. Spoznajte spretne roke lončarja v lončarski delavnici, ki z obdelavo voljne glinene zmesi ustvari edinstvene izdelke, ki so na ogled v urejeni zbirki. Le streljaj daleč od cerkve, se v gozdu nahaja kapelica Svete Eme, umetniško delo lokalnega umetnika Franca Černelča, in ruševine znamenitega gradu Pilštanj, kjer se je domnevno rodila kneginja Ema Pilštanjska.


Sladka gora

Pravijo, da kdor obišče Sladko Goro, iz nje odhaja trikrat potešen v svojem srcu: kot romar, občudovalec umetnosti in ljubitelj narave. Vse troje se prepleta okoli enega najlepših baročnih spomenikov na Slovenskem - božjepotne cerkve Matere božje.


Svete gore

Svete gore nad Bistrico ob Sotli so prastaro romarsko središče, ki se ponaša z romarsko Marijino cerkvijo, Jurjevo, Martinovo in Lurško kapelo, ter kapelo sv. Sebastjana in Fabijana. Na hribu Gradišče stoji gotska cerkev Matere božje sedem žalosti ter kapele sv. Ane, sv. Mohorja in Fortunata. Do cerkve vodijo kapele križevega pota. Osrednja, nekdanja romarska cerkev v današnji obliki izvira iz 15. stoletja. Njen prvotni gotski značaj poudarjajo mogočni klesani oporniki. Cerkvena notranjščina v prvotni obliki je ohranjena le še v tristrano sklenjenem prezbiteriju. Zanimiv je poznobaročni oltar iz druge polovice 18. stoletja s kipom Pieta, ki je nastal okoli l. 1410 in ga pripisujejo stari ptujskogorski delavnici. Središče romarskega čaščenja je novejši Marijin kip, ki je postavljen na baročni prestol v cerkvi.

Kapelo sv. Ane lahko datiramo v 14. stoletje. Notranjost je enotno oblikovana, figuralno-dekorativna poslikava iz leta 1902 je delo Fr. Gornika. Kapelo sv. Mohorja in Fortunata so pozidali v začetku 15. stoletja, vendar je ohranila le tlorisno zasnovo, klesani vhodni portal, slavolok in rebrasto obokani prezbiterij. Današnja oprema je neogotska, iz konca 19. stoletja. Cerkvico so takrat preuredili v zadnjo postajo križevega pota.


Spletna stran uporablja piškotke za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. Z nadaljnjo uporabo se strinjate z uporabo piškotkov. Odločitev lahko spremenite s klikom na Piškotki in izberete povezavo "Izbriši piškotke".